Lifestyle Property

$689,0003.6220 hectaresKawhia lifestyle, Waikato View Listing
TENDER 11 December 201719.1 hectareBareland, Roto-O-Rangi & Cambridge, Waikato View Listing
$730,0003.5178 hectaresPalmerston North, Longburn View Listing
SOLD7.7655 hectaresFeilding and Palmerston North, Newbury View Listing
8290m2, 9250m2, 9290m2Feilding, Manawatu View Listing
SOLD3066m2 to 3559m2Feilding, Manawatu View Listing
Offers over $235,0002.73 hectares (subject to title)Palmerston North, Manawatu View Listing